Taxe şi tarifele serviciilor

Taxe legate de legitimaţie:

Legitimaţie de acces:
  • Legitimaţie anuală: –* 25 lei
  • Legitimaţie de acces/ zi– 15 lei
  • Reemitere card pierdut/deteriorat - 10 lei

SERVICII OFERITE - TARIFE

Nr.crt. Servicii oferite Tarife 2017
1. Copii xerox A4 0,3 lei / pag
  Copii xerox A3  0,5 lei / pag
   Imprimare dischetă-buc  2   lei  / buc
  Imprimare CD/buc.   5   lei / buc
 2. Listări format A4 (AN)  
   - hârtie  0,5 lei / pag
   - carton 160g/mp (COLOR) 2   lei / pag
   - hârtie 1 leu / pag.
   - carton 160g/mp 2 lei / pag
  Listare legislaţie (peste 5 pag.):     
   - hârtie 0,5 lei / pag.
  - imprimare legislaţie pe CD  0,2 lei / pag.
 3.  Poze digitale: 10 lei / zi
   Poze digitale / scanare:  
  - colecţii speciale 1 leu / buc. A4
     2 lei / buc. A3
     0,5 lei / buc. A4
   - alte documente  1 leu / buc. A3
 4.  Invitaţii, felicitări, poze, diverse (10x14) (COLOR)  
   - carton 160g/mp   
 1 leu / buc
   -carton foto 
 2 lei / buc
 5.  Cărţi de vizită (AN)   
 
   - carton 160g/mp  
 1 leu / buc
   - carton special  (COLOR) 
 2 lei  / buc
   - carton 160g/mp   
 2 lei / buc
   - carton special  3 lei / buc
 6.  Tehnoredactare (A4/AN)  
   - hârtie 80g/mp
      5 lei / buc
   - calc 90g/mp 
 10 lei / buc
 7.  (Prepress tipar color policromie) = x4/1.200dpi  
   - calc 90g/mp
 10 lei / buc
   - suport electronic  
 30 lei / buc
 8.  Scanare (A4)  
   - suport electronic 
 5 lei / pag
   - prelucrare imagine  3 lei / pag
 9.  Spiralare (A4)  
   - sub 30 pag   
 7 lei
   - 30 – 100 pag
 10 lei
   - peste 100 pag
 15 lei
 10.  Studii de expertiză şi tratamente privind conservarea şi igienizarea documentelor, mobilierului şi locaţiilor de bibliotecă, şi arhivare (cu mat. clientului)   
 8 lei / m² (D.D.D.)
10 lei / U.B
 11.  Acces internet  1,5 lei / oră
 12.  Închirieri spaţii (manifestări culturale etc.)   
 
   - SALA MARE  75 lei / oră
   - SALA MICA  45 lei /oră
 13.  Cercetări bibliografice (inclusiv legislaţie)   
 1 leu / referinţă
 14.  Punct de penalizare pentru restituire cu întârziere
 
0,10 lei / unitate de bibliotecă / zi
 15.  Legat ziare, carte  
   - CARTE BROŞATĂ:  
   Format I-II  de la 15 lei / 100 pag
   Format III-IV  de la 17 lei / 100 pag
   Format V  
   - CARTE LEGATĂ:  
   Format I-II  de la 25 lei / 100 pag
   Format III-IV-V de la 35 lei / 100 pag
   Periodice  de la 35 lei / 100 pag


 Notă:
*Conform Legii 448/2006 și HG persoanele cu dizabilități, respectiv pensionarii proveniți din instituțiile de cultură, beneficiază de accesgratuit.
Elevii, studenții și pensionarii vor beneficia de reducerea prețului legitimației anuale la 15 lei.Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis