Depozit Legal Judetean

Depozitul legal local este organizat cu scopul de a prelucra, depozita şi conserva documentele trimise de edituri sau persoane fizice şi juridice, indiferent de suportul pe care au fost produse, şi constituie fondul intangibil al patrimoniului cultural ajudeţului Bihor. Depozitul legal judeţean este constituit în baza legii 111/1995 şi funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Gh. Şincai” Bihor, Oradea. Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicaţii seriale; c) extrase din publicaţii seriale; d) partituri muzicale; e) reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă si fotografică, precum şi ale ilustratelor şi cărţilor poştale ilustrate; f) atlase, hărţi plane, în relief şi globulare, planuri tipărite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în formă electronică, pe urmatorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD şi, respectiv, cele pe urmatorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfişă; j) publicaţii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde şi norme tehnice şi de funcţionare; l) documente numismatice şi filatelice; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5.Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor, Oradea primeşte cu titlu de depozit legal, câte un exemplar din fiecare tip de document, indiferent de suportul pe carea fost realizat, fiind puse la dispoziţia utilizatorilor pentru studiu în sala de lectură (prin bunăvoinţa conducerii), regăsirea lor fiind posibilă în baza de date electronică (OPAC), încatalogul on-line, gasit pe site-ul bibliotecii (www.bibliobihor.ro), după prelucrarea biblioteconomică a publicaţiilor. Completarea fondului se face periodic, de către edituri, persoane fizice şi juridice care realizează documente în regie proprie, precum şi alţi producători. Menţinerea permanentă a legăturilor cu cei ce editează se face cu sprijinul Bibliotecii Naţionale, care, la solicitarea noastră, ne trimit, periodic, listă cu cei ce au solicitat numere ISBN sau ISSN.


Informaţii utile

Listă edituri bihorene

Publicaţii editate 2017Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis