Sala de lectură

Sala de lectură oferă spre consultare peste 120.000 de titluri din fondul său de bază -Depozitul general.Oferă acces direct la un fond bogat de referinţe: dicţionare lingvistice, dicţionare pedomenii, enciclopedii : Britannica, Universalis, Bordas, Judaica etc., albume, atlase,istorii, tratate. Prin serviciul   Sălii de lectură se  face iniţierea utilizatorilor  în  tehnica  regăsiriipublicaţiilor   în   baza   de   date   OPAC,   atât   din   bibliotecă   cât   şi   de   la   distanţă(www.bibliobihor.ro  –   catalog   on-line),   prezentarea   cataloagelor   tradiţionale;   seasigură   împrumutul  interbibliotecar  intern   de   publicaţii.;   se   realizează   expoziţiitematice. Oferă acces gratuit la reţeaua de internet wireless (cu lap-top personal).Este elaborat şi editat Calendarul cultural.Se realizează prelucrarea bibliografică retrospectivă a publicaţiilor din DG. Se oferă servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorilor.Depozitul general este constituit din 1 sau 2 exemplare din majoritatea publicaţiilorachiziţionate.La solicitarea utilizatorilor, se face deservirea cu publicaţii din Depozitul general.Aranjarea publicaţiilor pe raft după restituirea lor.Conducerea R.M.F.-ului şi catalogului topografic al secţiei.Organizarea şi supravegherea desprăfuirii anuale a publicaţiilor din DG.                                                                                

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis