GDPR - Informare

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE BIBLIOTECII JUDEŢENE “GH. ȘINCAI” BIHOR

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Regulamentului (UE) 679/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Judeţeană “Gh. Șincai”, ca operator de date cu caracter personal pentru activitatea de furnizare de informaţii şi servicii pe care o desfăşoară, colectează de la solicitanții de servicii specifice date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum și de a administra în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.
        Scopul colectării datelor personale îl constituie întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate. 
Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Judeţeană „Gh. Șincai” şi nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate iniţial.
Imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere video cu scopul de a asigura paza şi protecţia persoanelor, bunurilor şi spațiilor proprii Bibliotecii Judeţene „Gh. Șincai” reprezintă de asemenea date cu caracter personal.
        În temeiul dispozițiilor legale, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare, dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiţiei în cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate.
        Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, conducerii Bibliotecii Judeţene „Gh. Șincai”, care v-a colectat datele personale. 
        Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa în Strada Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti, tel: (021).252.58.88, fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro . 

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sambata: închis