Încărcare....
 

Prezentare și misiune

Introducere

Vă invităm în Cetatea Cărţii, într-o lume a ficţiunii, dar şi a realităţii sublimate în timp, o lume tăcută, dar elocventă, pe care fiecare carte ne îndeamnă să o descoperim fără nici o rezervă.

Vă sunt alături, în acest demers, toţi aceia care trudesc în universul cuvântului care zideşte lumi si adevăruri mai presus de timp şi spaţiu.
Logo 150px
Vă oferim oportunitatea de a aborda cartea din domeniile cele mai diferite, de la edituri de prestigiu, atât din ţară, cât şi din străinătate.

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” aduce în prim planul vieţii culturale posibilitatea dialogului cu autori de prestigiu ai culturii române, în cadrul manifestărilor culturale în domeniu, cum sunt Saloanele Literare şi Culturale.

De asemenea, ca spaţiu cultural cu valenţe multiple, creăm un cadru propice dezbaterilor şi dialogului constructiv, în cercuri ce abordează cele mai diverse teme, dar propun, în egală măsură, vizionări de film, audiţii muzicale, expoziţii de artă.

Şi, totul, într-un ambient aparte, şi beneficiind de confortul intelectual al bibliotecarilor şi al personalului de specialitate.

Astfel, BIBLIOTECA se constituie într-un TOPOS spre care te întorci şi te re-întorci permanent, cu gândul că tu, ca OM, eşti cel mai important univers în marele UNIVERS.

Misiunea noastră

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, fiind finanţată de Consiliul Judeţean Bihor.

Misiunea bibliotecii este de a pune la dispoziţia cititorilor întreaga colecţie de documente, dar şi de a oferi acces prompt la informaţie.

În prezent, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” îşi desfăşoară activitatea la următoarele adrese:

 • Sediul central - Str. Armatei Române, nr. 1/A
 • Filiala Ioşia - Str. Cazaban, nr 57
 • Filiala Decebal - Bld. Decebal, nr. 17


Servicii, compartimente şi birouri:

 • Serviciul resurse umane
 • Serviciul informare comunitară. Colecții speciale
 • Serviciul comunicarea colecţiilor

Servicii speciale

Utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de:

 • Accesul liber la informaţii de interes public.
 • Accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în spaţii special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură.
 • Accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.).
 • Orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft.
 • Oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la serviciul de relaţii cu publicul.
 • Materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.).
 • Împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate.
 • Facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.).
 • Participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.).
 • Colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională.
 • Accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.
 • Împrumutul interbibliotecar.
 • Acces Internet.

Servicii plătite:

 • Multiplicare de documente.
 • Listare, imprimare - format A4.
 • Închirieri spaţii (manifestări culturale etc.)
 • Selectarea şi listarea titlurilor din catalogul online al altor biblioteci.
 • Cercetări bibliografice (inclusiv legislaţie)
 • Împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional.
 • Concepere şi comercializare de produse culturale.
 • Asistenţă de specialitate în organizarea fondurilor de publicaţii ale altor organisme şi instituţii.