Încărcare....
 

Serviciile oferite de biblioteca noastră

Utilizatorii bibliotecii beneficiază în baza abonamentului de următoarele :

 • Accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în spaţii special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură.
 • Accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.).
 • Orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft.
 • Oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la relaţii cu publicul.
 • Materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.).
 • Împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate.
 • Facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.).
 • Participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.).
 • Colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională.
 • Accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.
 • Împrumutul interbibliotecar.


Servicii plătite (tarifele acestor servicii se pot consulta aici):

 • Copii ale documentelor deținute de bibliotecă
 • Listare, imprimare A4
 • Listare legislație (A4)
 • Scanare A4
 • Spiralare A4
 • Acces internet
 • Închirieri spaţii (manifestări culturale etc.)
 • Cercetări bibliografice (inclusiv legislaţie)
 • Legat ziare, carte