Română Magyar English French

Prezentare

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, fiind finanţată de Consiliul Judeţean Bihor.

Misiunea bibliotecii este de a pune la dispoziţia cititorilor întreaga colecţie de documente, dar şi de a oferi acces prompt la informaţie.

În prezent, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” îşi desfăşoară activitatea la următoarele adrese:

 • Sediul central - Str. Armatei Române, nr. 1/A
 • Filiala Ioşia - Str. Cazaban, nr 57
 • Filiala Decebal - Bld. Decebal, nr. 17

Servicii, compartimente şi birouri:

 • Serviciul resurse umane
 • Serviciul informare comunitară. Colecții speciale
 • Serviciul comunicarea colecţiilor

Servicii speciale

Utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de:
 • Accesul liber la informaţii de interes public.
 • Accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în spaţii special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură.
 • Accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.).
 • Orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft.
 • Oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la serviciul de relaţii cu publicul.
 • Materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.).
 • Împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate.
 • Facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.).
 • Participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.).
 • Colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională.
 • Accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.
 • Împrumutul interbibliotecar.
 • Acces Internet.

Servicii plătite:

 • Multiplicare de documente.
 • Listare, imprimare - format A4.
 • Închirieri spaţii (manifestări culturale etc.)
 • Selectarea şi listarea titlurilor din catalogul online al altor biblioteci.
 • Cercetări bibliografice (inclusiv legislaţie)
 • Împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional.
 • Concepere şi comercializare de produse culturale.
 • Asistenţă de specialitate în organizarea fondurilor de publicaţii ale altor organisme şi instituţii.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sâmbătă: 09.00-13.00
E-mail: bibliobihor@yahoo.com