Română Magyar English French

Prezentare

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, fiind finanţată de Consiliul Judeţean Bihor.

Misiunea bibliotecii este de a pune la dispoziţia cititorilor întreaga colecţie de documente, dar şi de a oferi acces prompt la informaţie.

În prezent, Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” îşi desfăşoară activitatea la următoarele adrese:
•    Sediul central - Str. Armatei Române, nr. 1/A
•    Filiala Ioşia - Str. Cazaban, nr 57
•    Filiala Decebal - Bld. Decebal, nr. 17
•    Filiala Dacia - Bld. Dacia, nr. 106
•    Secţia Medicină - P-ţa 1 Decembrie, nr. 12
•    Filiala Băile Felix - Lângă lacul cu nuferi

Servicii, compartimente şi birouri:
•    Compartiment contabilitate
•    Serviciul resurse umane pr, marketing şi administrativ
•    Birou informatizare
•    Laborator de conservare
•    Serviciul de informare comunitară
•    Serviciul de prelucrare a colecţiilor şi sală de lectură
•    Serviciul comunicarea colecţiilor
•    Birou asistenţă de specialitate, filiale

Servicii speciale

Utilizatorii bibliotecii beneficiază gratuit de:
•    Accesul liber la informaţii de interes public.
•    Accesul la colecţii enciclopedice de unităţi biblioteconomice puse la dispoziţie în spaţii special amenajate pentru împrumut la domiciliu şi pentru consultare la sala de lectură.
•    Accesarea directă a băncilor de informaţii organizate în scopul dezvăluirii şi regăsirii unităţilor biblioteconomice existente în bibliotecă (cataloage, liste bibliografice, ghiduri etc.).
•    Orientare şi îndrumare în bibliotecă, la instrumentele de informare şi colecţii cu acces liber la raft.
•    Oferirea de informaţii bibliografice minimale prin personalul de la serviciul de relaţii cu publicul.
•    Materiale şi instrumente de promovare a produselor şi serviciilor (afişe, pliante, anunţuri în mass-media, liste, vitrine cu noutăţi etc.).
•    Împrumutul, restituirea sau rezervarea documentelor de bibliotecă solicitate.
•    Facilitarea dialogului cultural-civic între diferite grupuri şi personalităţi (întâlniri cu autori, editori etc.).
•    Participarea la marcarea evenimentelor culturale şi de interes comunitar (simpozioane, lansări de carte, dezbateri, medalioane literare, evocări, vernisaje, expoziţii, concursuri etc.).
•    Colaborarea la programe de educaţie permanentă, formare şi perfecţionare umană şi profesională.
•    Accesarea colecţiilor de unităţi biblioteconomice în limbi străine.
•    Împrumutul interbibliotecar.
•    Acces Internet.

Servicii plătite:
•    Multiplicare de documente.
•    Listare, imprimare - format A4.
•    Listare invitaţii, poze, felicitări.
•    Cărţi de vizită.
•    Tehnoredactare - format A4, alb-negru.
•    Prelucrare tipografică (prepress tipar color policromie).
•    Scanare format A4 şi prelucrare imagine.
•    Spiralare format A4.
•    Studii de expertiză şi tratamente privind conservarea şi igienizarea documentelor, mobilierului şi locaţiilor de bibliotecă şi arhivare.
•    Închirieri spaţii (manifestări culturale etc.).
•    Selectarea şi listarea titlurilor din catalogul online al altor biblioteci.
•    Cercetări bibliografice (inclusiv legislaţie).
•    Împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional.
•    Concepere şi comercializare de produse culturale.
•    Asistenţă de specialitate în organizarea fondurilor de publicaţii ale altor organisme şi instituţii.


 


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00
E-mail: bibliobihor@yahoo.com