Română Magyar English French

Condiţii de înscriere

Pentru înscrierea la Biblioteca Judeţeană:
  • persoanele sub 14 ani vor veni însoţite de unul dintre părinţi / tutore, cu certificatul de naştere sau actul de identitate personal şi actul de identitate al părintelui / tutorelui însoţitor.
  • persoanele peste 14 ani vor prezenta actul de identitate.
Legitimaţia de acces la Bibliotecă se eliberează în urma semnării Contractului de împrumut.

Titularii Legitimaţiei au acces la colecţiile şi serviciile Bibliotecii, după cum urmează:

  • Persoanele cu domiciliul stabil în judeţul Bihor pot împrumuta acasă cărţi şi alte documente din secţiile şi filialele Bibliotecii şi beneficiază de toate celelalte servicii oferite de acestea;
  • Persoanele care nu au domiciliul stabil în judeţul Bihor nu pot împrumuta acasă documente aparţinând Bibliotecii, dar pot beneficia de toate celelalte servicii ce se oferă în incinta instituţiei.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00, Sâmbătă: 09.00-13.00
E-mail: bibliobihor@yahoo.com