Română Magyar English French

Condiţii de împrumut

Împrumutul la domiciliu şi consultarea la sala de lectură sunt permise numai utilizatorilor înscrişi, conform prezentului Regulament, care prezintă Legitimaţia de acces. Împrumutul se face personal şi cu asumarea responsabilităţii de către cel care împrumută.

Bunurile culturale de patrimoniu (cărţi rare, enciclopedii generale, enciclopedii de specialitate, dicţionare bilingve şi multilingve, dicţionare explicative, istorii ale diferitelor domenii, ghiduri, atlase, anuare statistice, bibliografii de valoare, manuale, culegeri de probleme, cursuri şi manuale pentru învăţarea limbilor străine, tratate, albume, publicaţii seriale precum şi orice alt tip de document existent într-un singur exemplar) se vor consulta numai în sălile de lectură. Numărul publicaţiilor care pot fi consultate este nelimitat. Solicitarea se face pe baza unui Buletin de cerere completat cu toate datele înscrise pe tipizat. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un Buletin de cerere.

Sălile de împrumut la domiciliu sunt organizate pe principiul accesului liber la bunurile culturale comune. Din bunurile culturale comune pot fi împrumutate maximum 6 unităţi biblioteconomice: 3 cărţi sau partituri şi alte 3 materiale audiovizuale, termenul de împrumut fiind:
  1. 2 săptămâni pentru cărţi şi partituri;
  2. 3 zile pentru documente audio-vizuale;
Termenul de împrumut poate fi prelungit la cerere, înainte de expirarea lui numai dacă pentru respectiva unitate biblioteconomică nu există solicitare de rezervare, cu condiţia prezentării publicaţiei la reînnoirea termenului.

Sancţiuni


Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare document în funcţie de durata întârzierii şi eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a documentelor de bibliotecă în anul precedent.

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.

În perioada în care utilizatorul este restanţier nu are dreptul de a mai împrumuta alte publicaţii. De asemenea, orice operaţie de împrumut se suspendă până la soluţionarea problemei restituirii sau despăgubirii bibliotecii.

Se anulează dreptul utilizatorului la împrumut / consultare pe următoarele perioade:
  1. 1 lună – pentru depăşirea termenului de restituire;
  2. 6 luni – pentru două deteriorări sau pierderi succesive;
  3. 1 an – pentru mai mult de 2 deteriorări sau pierderi.

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00
E-mail: bibliobihor@yahoo.com