Română Magyar English French

Catalogare

Serviciul Dezvoltare, Evidenţă şi Prelucrare

 

  • Asigură creşterea fondurilor de publicţtii ale bibliotecii in funcţie de dinamica pieţei de tipărituri, caracterul enciclopedic, precum şi resursele bugetare existente ;

  • Asigură completarea curentă si retrospectivă a colecţiilor prin achiziţii, abonamente, schimb, donaţii, alte surse ;

  • Efectuează evidenţa primară, individuală si gestionară a colecţiilor in conformitate cu normele biblioteconomice uzuale ;

  • Prelucrează, descrie bibliographic şi clasifică publicaţiile intrate în colecţiile bibliotecii ;

  • Organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând informaţii de actualitate asupra existenţei si circulaţiei fondurilor de publicaţii ;

  • Intreprinde activităţi de implementare a surselor de informare si documentare în sistemul modern automatizat de transmitere si regăsire a informaţiilor, existent in bibliotecă.


Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A    Telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368
Program cu publicul:  Luni – Vineri: 08.00–19.00
E-mail: bibliobihor@yahoo.com