Încărcare....
 

Informații legale și aspecte juridice

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „GHEORGHE ȘINCAI” BIHOR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL1. SCOP

Prezentul document are rolul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră și cum le prelucrăm.

Politica de confidențialitate se aplică următoarelor persoane:

a) Utilizatori ai bibliotecii, precum și reprezentanții legali ai acestora (cazul minorilor);
b) Voluntari ai bibliotecii;
c) Cadre didactice, în relații contractuale cu biblioteca prin intermediul acordurilor de parteneriat;
d) Studenți aflați în practica profesională;
e) Candidați la concursurile de angajare;
f) Vizitatorii, orice persoană care intră în bibliotecă, sediul central fiind dotat cu sistem de supraveghere video;
g) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu biblioteca;
h) Persoanele care se înscriu la activitățile bibliotecii (înainte de a avea permis de intrare la bibliotecă) sau la diferitele evenimente (conferințe, workshop-uri, cursuri);
i) Persoane fizice sau juridice care solicită informații conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dumneavoastră sau pe care o putem corela cu dumneavoastră. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.
Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți utilizator al bibliotecii, folosiți serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre, sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

2. TIPURILE DE DATE COLECTATE:

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

a) Date de identificare cum ar fi: numele, prenumele, data și locul nașterii, adresa de e-mail, telefon, actul de identitate, adresa de domiciliu și adresa de corespondență;
b) Date socio-demografice: ocupația și locul de muncă sau studiu, naționalitatea;
c) Date despre comportamentul online și preferințele dumneavoastră, cum ar fi: adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dumneavoastră și paginile pe care le vizitați pe catalogul online;
d) Date referitoare la interesele și nevoile dumneavoastră, pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când apelați la serviciile bibliotecii;
e) Date de natură audio-vizuală, cum ar fi fotografia pentru înregistrarea în sistemul de bibliotecă, imaginile surprinse de camerele de supravegheat din incinta bibliotecii sau imagini de la activitățile derulate de bibliotecă;

Date sensibile:
Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dumneavoastră, etnia, credințele religioase sau politice.

3. CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Nu folosim datele dumneavoastră personale decât în scopuri legitime de interes public. Acestea includ:
1. Îndeplinirea drepturilor ce decurg din Contractul de servicii de bibliotecă:
• Împrumut la domiciliu pentru persoanele ce dețin card de bibliotecă valabil: maximum 7 documente tipărite pe 14 zile calendaristice și 2 documente audio-vizuale/electronice pe 3 zile;
• Consultarea pe loc a documentelor pentru toate persoanele, indiferent de domiciliu;
• Informații și referințe, activități culturale, acces la Internet;
2. Îndeplinirea obligațiilor ce decurg din Contractul de servicii de bibliotecă:
• Acceptarea împrumutului în regim automatizat;
• Respectarea termenului de împrumut și a Regulamentului pentru utilizatori;
• În caz de depășire a termenului de împrumut achitarea contravalorii tarifelor aprobate;
• Acceptarea informării/notificării cu privire la serviciile de bibliotecă;
• În caz de pierdere sau deteriorare a documentelor, procurarea documentelor identice sau achitarea contravalorii lor conform Legii bibliotecilor nr.334/2002 republicată:
• Completarea formularelor tipizate generale de bibliotecă aprobate prin Ordinul nr.2249/4775/2009 pentru aprobarea formulare tipizate generale de bibliotecă;
• Completarea Raportului statistic anual și a Raportului statistic de utilizare solicitat de Asociația Bibliotecilor și Bibliotecarilor din România în conformitate cu Standardele de Biblioteconomie;
• Completarea statisticilor solicitat anual de Institutul Național de Statistică, Direcția regională de statistică conform Legii bibliotecilor nr.334/2002 republicată;
• Derularea contractelor de voluntariat conform Legii nr.78/2014;
• Desfășurarea activităților în cadrul Acordurilor de parteneriat și a Protocoalelor de colaborare cu biblioteca pentru derularea activităților comune;
• Înscrierea la activitățile/evenimentele organizate de bibliotecă pentru persoanele care nu dețin permis de intrare;
• Derularea Convențiilor de practică pentru studenți;
• Desfășurarea concursurilor de angajare în vederea ocupării posturilor vacante conform legislației în vigoare;
• Derularea Contractelor de servicii;
• Solicitări conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
• Monitorizarea accesului/ persoanelor în spații publice/private;
• Securitatea persoanelor și a spațiilor publice/private;

Biblioteca se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale, conform Legii nr. 129/2018 și să nu comunice către terți datele dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE RESPECTĂM

Respectăm drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator al bibliotecii atunci când stabilim cum sunt utilizate informațiile dumneavoastră personale. Aceste drepturi includ:

• Dreptul de a accesa informațiile;
Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.
• Dreptul la rectificare;
Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm.

• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
Puteți să vă opuneți folosirii datelor dumneavoastră personale de către bibliotecă. În această situație nu puteți beneficia de serviciile bibliotecii pentru că este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

• Dreptul la restricționarea prelucrării;
Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor cu caracter personal în cazul în care:
a) Considerați că informațiile sunt inexacte
b) Prelucrăm datele în mod ilegal
c) V-ați opus utilizării datelor dumneavoastră personale de către bibliotecă în interesele legitime ale instituției noastre

• Dreptul la portabilitatea datelor;
Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct dumneavoastră. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dumneavoastră pe baza unui contract încheiat. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.

• Dreptul la ștergere;
Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:
a) Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) Vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
c) Obiectați la prelucrarea datelor dumneavoastră de către bibliotecă în interesele legitime ale instituției noastre;
d) Biblioteca prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal sau o reglementare legislativă impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către bibliotecă;

• Dreptul la reclamații;
Pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la:
protectiadatelor at bjbh.ro, iar dacă sunteți de părere că v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal.

• Exercitarea drepturilor dumneavoastră;
Toate aceste drepturi se pot exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către bibliotecă prin:
a) Poștă la adresa: Str. Armatei Române nr. 1A, corp C, Oradea, cod poștal___;
E-mail la protecțiadatelor@bibh.ro;

5. DATORIA DUMNEAVOASTRĂ DE A FURNIZA DATELE
Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dumneavoastră, astfel încât să putem oferi serviciile de bibliotecă.
De asemenea avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date există posibilitatea să nu putem să oferim serviciile noastre de bibliotecă.

6. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Aplicăm un cadru intern de regulamente și proceduri la nivelul bibliotecii noastre pentru a păstra siguranța datelor dumneavoastră. Aceste regulamente și proceduri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor legislative în vigoare. Biblioteca va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității datelor personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. În plus, angajații bibliotecii au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal sau inutil.

7. CE PUTEȚI FACE PENTRU A NE SPRIJINI SĂ PĂSTRĂM SIGURANȚA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Facem tot posibil să protejăm datele dumneavoastră, dar sunt anumite lucruri pe care le puteți face și dumneavoastră:
• Raportați pierderea Cardului de acces la bibliotecă
• Nu salvați date cu caracter personal pe calculatoarele folosite în cadrul bibliotecii pentru acces la Internet
• Ștergeți fișierele salvate pe calculatoarele folosite în cadrul bibliotecii
• Raportați imediat uitarea dispozitivelor de stocare în spațiul bibliotecii
• Deconectați-vă de la aplicația Catalog online atunci când nu o folosiți
• Deconectați-vă atunci când folosiți email-ul, rețelele de socializare sau alte platforme online în spațiul bibliotecii
• Instalați aplicații antivirus, antispyware și firewall și actualizați-le în mod regulat
• Păstrați parolele strict confidențiale și folosiți parole puternice evitând combinațiile de litere și cifre lejere
• Fiți vigilent în mediul online și învățați cum să detectați activitățile neobișnuite, ca de exemplu o nouă adresă a site-ului, web sau e-mail-urile de tip phishing prin care vi se solicită informații personale

8. TIMPUL DE PĂSTRARE AL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Nu avem dreptul să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile conform legislației în vigoare.

9. CONTACT ȘI SUPORT PRIVIND DATELE PERSONALE

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile bibliotecii în privința datelor și despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, la adresa: protecțiadatelor@bjbh.ro, să ne telefonați la numărul de telefon 0259/431257 sau să vizitați sediul central al bibliotecii la adresa, str. Armatei Române nr.1A, corp C, Oradea.

10. DOMENIUL DE APLICARE A PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Acest document reprezintă Politica de confidențialitate a Bibliotecii Județene “Gh. Șincai” Oradea.
Putem modifica prezenta Politică de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care biblioteca prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost actualizată la 1 iulie 2022 și este disponibilă pe wwwbibliobihor.ro.

Mai multe documente cu aspect juridic

T Nume Mărime Modificat la Fișiere Afișări
Politica de confidentialitate
Regulamente si Cereri
20.60 KB 24-06-2022 251
Politica de confidentialitate
Regulamente si Cereri
1.81 MB 24-06-2022 253